Για να επικοινωνήσετε άμεσα με κάποιο τμήμα μας επιλέξτε κάποιο e-mail από τα παρακάτω.
Θεσσαλονίκη: info@totgas.gr
Λάρισσα: larissa@totgas.gr