Οι σημαντικότεροι πελάτες της ΤΟΤGAS είναι:
ΔΕΠΑ ΑΕ
ΕΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΕ
ΕΠΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ
ΕΠΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΕ.
Επίσης, στο πελατολόγιο της περιλαμβάνει μερικούς από τους πιο σημαντικούς εργολάβους δικτύων όπως:
- ΑΚΤΩΡ
- ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗΣ
- ΑΤΕΡΜΩΝ
- BIOMEP
- ΔΟΤΕΡ
- ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΕΡΓΩΝ
- EKME
- ΕΛΤΕΡ
- MULTI GAS
- ΙΝΤΡΑΚAT
- ΑΦΟΙ ΣΟΥΡΛΑ
- EDIL
- ΤΡΙΚΑΤ
- J&P ΑΒΑΞ